صادرات


.
کریویت ۴۰ درصد از محصولات خود را به ۵ قاره از جمله : اروپا، آسیا،آفریقا،آمریکا و استرالیا صادر می کند.این برند از شرکای خود در طیف وسیعی از آموزش و جلسات عمومی پشتیبانی می کند .کریویت منابع خود را افزایش می دهد و همچنین با ارتباط با شرکای تجاری خود دائما سعی در رشد و توسعه خود دارد.